AED in house bij MediaTrend
28 okt - 2015

AED in house bij MediaTrend

Vanaf 28 oktober beschikt ons BHV team over een Automatische Externe Defibrillator, afgekort AED. Deze is beschikbaar voor onszelf, maar ook geregistreerd. Zo kunnen personen die bij bedrijven op het bedrijventerrein Beverkoog verblijven, in het geval dit nodig is, de AED ook inzetten.

Uiteraard heeft MediaTrend een team van gecertificeerde medewerkers voor de bedrijfshulpverlening(BHV). Onze bedrijfshulpverleners hebben allemaal met goed resultaat de basistraining afgelegd en doen jaarlijks de verplichte herhalingscursus zodat aan de praktijk- en theorie-eisen van het NIBHV voldaan wordt.

Zij beschikten voor de interne hulpverlening al over de nodige professionele middelen en na de herhalingscursus van dit jaar is deze uitrusting uitgebreid met de AED.

 

Wat is een AED?


Een AED is een draagbaar apparaat voor het herstellen van het hartritme wanneer een hartstilstand opgetreden is. De AED geeft een elektrische schok en met deze impuls wordt hart weer in beweging gebracht. Het is geen hartmassage-apparaat zoals vaak wel gedacht wordt.

Een AED is dus nodig bij een hartstilstand. Dan is er sprake van zogenaamd kamerfibrilleren, wat een ernstige ritmestoornis is. Als er sprake is van dit kamerfibrilleren, ontstaan er chaotisch prikkels in het hart. Hierdoor trekken de hartkamers niet meer samen en wordt er geen bloed meer rondgepompt. Onze bedrijfshulpverleners of een burgerhulpverlener van buitenaf die een beroep op onze AED doet, moet het hart dan defibrilleren. Zie dit maar als een soort resetten van het hart.

 

Waarom is de AED van MediaTrend geregistreerd?


Als er een hartstilstand optreedt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de AED in te zetten en het hart weer op gang te brengen. Zoals u weet... "Iedere seconde telt"!

Wanneer 112 gebeld wordt, stuurt de 112-centrale direct een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de omgeving. Deze burgerhulpverleners zijn, net als onze BHV'ers, vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt.

Daarom is onze AED aangemeld bij het zogenaamde "reanimatie-oproepsysteem". Zo krijgen de burgerhulpverleners in de buurt van de plek waar iemand een hartstilstand heeft een sms-oproep om de AED te halen. Daarbij krijgen ze automatisch de locatie door van de dichtstbijzijnde AED in het reanimatie-oproepsysteem.

Over Mediatrend

MediaTrend is een 20 jaar jonge Internet-organisatie. Middels onze online marketing services ontwikkelen en exploiteren wij een groeiend aantal succesvolle websites die zich richten op o.a. de zakelijke- en personeelsmarkt. Daarnaast maken we veel websites voor ondernemers in met name het MKB.